Subsidie inrichting Dorpshuis

Sociale en zorgvoorzieningen

Het nieuwe dorpshuis biedt straks niet alleen onderdak aan het vitale verenigingsleven van Austerlitz, maar functioneert als ontmoetingsruimte voor jong en oud. Essentiële voorzieningen en zorgarrangementen, zoals Austerlitz Zorgt, Austerlitz Eet, Austerlitz Beweegt en een huiskamer voor ouderen krijgen hier een plek.

De zorgwoningen in het ‘Hart van Austerlitz’ krijgen het predicaat zorgwoning vanwege de inrichting van de woningen én door de aanwezigheid van de verschillende zorg- en welzijnsvoorzieningen binnen het complex.

De Stichting Dorpshuis Austerlitz en de coöperatie Austerlitz Zorgt financieren gezamenlijk het grootste deel van de voorzieningen door subsidie aan te vragen bij relevante fondsen. Een eigen bijdrage uit het dorp is daarbij welkom en vergroot de betrokkenheid van de gemeenschap. Voor sommige fondsen is een eigen bijdrage ook een voorwaarde.

SDA werkt de begrotingen en projectbeschrijvingen uit en benadert relevante fondsen. Stichting De Sleutel wil met een eenmalige subsidie eveneens een bijdrage leveren. In de loop van 2019 wordt duidelijk welk bedrag hiermee gemoeid zal zijn.

De verschillende ruimtes die worden ingericht zijn de centrale ontmoetingsruimte, het gezondheidscentrum en de keuken.

In de ontmoetingsruimte wordt bijvoorbeeld dagopvang geboden aan bewoners van de zorgwoningen en andere bewoners uit Austerlitz die daarvoor in aanmerking komen.

In het gezondheidscentrum zijn de dorpsondersteuner en de wijkverpleegkundige van Austerlitz Zorgt te vinden.

De keuken vraagt om aanpassingen en modernisering, zowel in het licht van gebruik door bewoners met een zorgvraag als vanwege energiebesparende voorzieningen.

Te denken valt aan middelen zoals

  • Materialen bewegingsactiviteiten voor ouderen
  • Opbergmogelijkheden voor materialen van Austerlitz Zorgt, zoals tracers, camera’s, bewegingssignalering,
  • Voorzieningen om alles vrij toegankelijk te maken voor mensen met beperkingen
  • Speelmiddelen voor alle leeftijden
  • Meubilair
  • Keukenapparatuur, keukenspullen
  • Gereedschap voor activiteiten als repair café, knutselen
  • Biljart met toebehoren
  • Spelletjes

De nieuwe inrichting