Medefinanciering zorgwoningen NuVoorStraks

Zorgwoningen voor Austerlitz

Woonstichting NuvoorStraks koopt en beheert 8 patio-zorgwoningen in het ‘Hart van Austerlitz’. Met dit burgerinitiatief zorgt de stichting ervoor dat de woningen in de toekomst beschikbaar blijven voor inwoners uit Austerlitz met een zorgvraag. Medefinanciering door Stichting De Sleutel is noodzakelijk voor de aankoop van de woningen door Woonstichting NuVoorStraks.

De totale investering voor de woningen bedraagt € 1,89 miljoen en wordt als volgt gefinancierd:

 • 70% via een leningsovereenkomst met de Triodosbank. De overeenkomst is in 2018 tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden afgesloten. De zekerheidstellingvoor de lening is een gemeentegarantie, eveneens ondertekend in 2018.
 • Een provinciale subsidie ter hoogte van €75.000.

Stichting De Sleutel financiert het resterende deel, € 545.000. Dit bedrag wordt door crowd-funding verkregen en bestaat uit leningen van voornamelijk particulieren aan Stichting De Sleutel. Ter zekerstelling van de leningen verstrektWoonstichting NuVoorStraks een tweede hypotheek op haar woningen aan Stichting de Sleutel.

Stichting De Sleutel is in januari 2019 gestart met de crowd funding. Het volledige bedrag is inmiddels toegezegd. Wanneer de stichting de ANBI status krijgt, kunnen geldverstrekkers (een deel van) de lening of de jaarlijkse rente omzetten in een periodieke gift. Deze giften worden weer ingezet ter bevordering van de leefbaarheid in Austerlitz.

De looptijd van de leningen bedraagt 10 jaar;

 • De vaste rente bedraagt 3%; deze wordt elk jaar aan het einde van het jaar betaald;
 • De minimale inleg per geldverstrekker is € 5000, in overleg kan hier bij uitzondering van worden afgeweken;
 • De mogelijkheid wordt geboden om de rente te schenken;
 • Na 10 jaar worden de leningen afgelost en mogelijk nieuwe leningen aangegaan, dit ter beoordeling van het bestuur;
 • Leningen worden vastgelegd in een onderhandse akte;
 • Iedere geldverstrekker heeft dezelfde rechten;
 • Tussentijdse aflossing door Stichting De Sleutel is zeer beperkt mogelijk, de lening is wel overdraagbaar;
 • Vervroegde aflossing binnen 10 jaar is alleen mogelijk als (een deel van) de woningen voortijdig wordt verkocht;
 • Aflossing van de leningengeschiedt in dat geval op basis van loting. De loting wordt voorafgegaan door een inventarisatie van deelnemers willen dat hun lening wordt afgelost. Afhankelijk van het beschikbare bedrag voor aflossing vindt loting tussen de deelnemers plaats.

NB: toewijzing van de woningen gebeurt op indicatie en staat los van het verstrekken van een lening

Leningen