Alles over Stichting De Sleutel

Oprichting, doelstelling en jaarrekening

Stichting De Sleutel is een burgerinitiatief in het dorp Austerlitz, gemeente Zeist. De Stichting is opgericht op 03-08-2018.

De stichting heeft tot doel:

 1. De financiële ondersteuning van activiteiten die de leefbaarheid van Austerlitz en de sociale samenhang tussen de inwoners van Austerlitz bevorderen
 2. De stichting is werkzaam in Austerlitz, gemeente Zeist
 3. Het bieden van aanvullende financiële ondersteuning voor projecten en stichtingen die de zorg voor en het welzijn van inwoners van Austerlitz bevorderen en waar zonder deze steun deze projecten niet gerealiseerd kunnen worden
 4. De stichting heeft geen winstoogmerk

De activiteiten van stichting de Sleutel blijven beperkt tot:

 1. Het inzamelen van gelden in de vorm van giften en het aangaan van leningen via crowd -funding
 2. Het verlenen van subsidies aan de eerdergenoemde activiteiten
 3. Financiële steun voor investeringen die aan de bovengenoemde activiteiten bijdragen
 4. Het verstrekken van leningen aan Stichtingen ten behoeve van de bouw van woningen of de verbouw van dorpshuizen

Stichting De Sleutel ondersteunt projecten die de zorg voor en het welzijn van inwoners van Austerlitz uit algemeen belang bevorderen en die zonder deze steun niet gerealiseerd kunnen worden. Zij doet dat door een bijdrage te leveren middels leningen of subsidies. De Stichting komt aan middelen door:

 • Leningen die op basis van crowd-funding worden verkregen
 • Giften
 • Subsidies
 • Legaten

Bestuur 

Voorzitter: Madeline Buijs

Secretaris: Marcel Maijer

Penningmeester: Carl Timmermans

Bestuurslid: Carol Dohmen

Bestuurslid: Willem van Florestein

 

Raad van Toezicht

Guus van Montfort, voorzitter 

Gerard Marlet

Willem de Bruin 

Sander Jansen

De bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht doen hun werk onbezoldigd.

Jaarrekening

 De Stichting voert een reguliere boekhouding en publiceert voor 1 juli haar jaarpublicatie over het voorgaande jaar.

De Stichting beschikt over een actueel beleidsplan.

Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. De bestemming van het batig saldo komt ten goede aan de Stichting Austerlitz Samen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30191591. Deze Stichting heeft de ANBI status.