Medefinanciering Vernieuwing en Renovatie Dorpshuis

Dorpshuis ‘t Trefpunt

Het dorpshuis speelt een belangrijke rol bij het stimuleren en bevorderen van de sociale binding in het dorp. De Stichting Dorpshuis Austerlitz (SDA) beheert het dorpshuis.

Het dorpshuis wordt volledig gemoderniseerd. Het biedt straks niet alleen onderdak aan het vitale verenigingsleven van Austerlitz, maar functioneert als ontmoetingsruimte voor jong en oud. Essentiële voorzieningen en zorgarrangementen, zoals Austerlitz Zorgt, Austerlitz Eet, een praktijk voor fysiotherapie en een huiskamer voor ouderen krijgen hier een plek.

De totale investering in nieuwbouw en renovatie bedraagt € 900.000 ex btw.In juni 2018 is hiervoor een convenant getekend tussen de gemeente Zeist en de Stichting Dorpshuis Austerlitz.

De bijdrage van SDA is gemaximeerd op € 200.000.Hiervan kan zij € 100.000 financieren uit de bestaande reservering voor onderhoud, de overige € 100.000 moet het dorpshuis uit eigen middelen financieren.Een lening van Stichting De Sleutel is voor SDA onontbeerlijk.

Parallel aan de crowd funding activiteiten voor de zorgwoningen van Woonstichting NuVoorStraks is een bedrag van € 100.000 toegezegd voor het dorpshuis. Stichting De Sleutel werkt de voorwaarden voor de lening-verstrekkers en voor het verstrekken van de lening aan Stichting Dorpshuis Austerlitz verder uit.